Najpopularniejszym ubezpieczeniem wśród dzieci i młodzieży jest szkolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, skrótowo zwane NNW. Decyduje się na nie zdecydowana większość rodziców mających pociechy w wieku szkolnym, jak również uczącej się młodzieży dorosłej. Najczęściej zawierane jest w postaci ubezpieczenia grupowego, gdzie ubezpieczającym jest szkoła bądź uczelnia, która zawiera umowę z ubezpieczycielem. Ochrona wówczas dotyczy uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników danej placówki, którzy zdecydują się przystąpić do takiej polisy. Forma ta jest bardzo prosta i wygodna, wystarczy dokonać opłaty w wysokości kilkudziesięciu złotych. Nic więc dziwnego, że jest tak bardzo powszechna. W praktyce jednak ubezpieczeni rzadko znają warunki, na jakich polisa została zawarta. Zwykle nie interesują się tym, w jakim dokładnie zakresie są chronieni. Stąd rodzi się wiele mitów na temat ubezpieczenia szkolnego.

Ubezpieczenie grupowe i indywidualne

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że takie ubezpieczenia nie jest obowiązkowe. Uczniowie oraz młodzież akademicka mogą korzystać z ochrony na zasadzie dobrowolności. Zdecydowana większość placówek oświatowych daje taką możliwość. Sporadycznie jednak zdarza się, że szkoły nie oferują ubezpieczenia grupowego NNW. Aby mimo wszystko skorzystać z tego świadczenia, można samodzielnie wykupić polisę. Warto przy tym zapoznać się z różnymi ofertami i wybrać tę najkorzystniejszą.

Kiedy działa takie ubezpieczenie?

Zakres zdarzeń, które skutkują wypłatą świadczenia pieniężnego jest uzależniony od konkretnej oferty ubezpieczyciela. Zawsze jednak dotyczy on skutków nieszczęśliwych wypadków, takich jak uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia czy śmierć ubezpieczonego. Nieszczęśliwy wypadek zaś to gwałtowne zdarzenie, które powstało z przyczyn zewnętrznych, powodujące u ubezpieczonego, niezależne od jego woli negatywne następstwa. Zwykle chodzi tu o zdarzenie powstałe na terytorium Polski. Można jednak ten zakres poszerzyć, na przykład wybierając się na wyjazd zagraniczny.

Ubezpieczenie działa w okresie, na jaki zostało wykupione. Z reguły obejmuje rok szkolny czy akademicki. Chociaż jest to ubezpieczenie szkolne, działa ono również w czasie wolnym, a więc także w wakacje.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie nie pokryje wszystkich kosztów leczenia. Od całej kwoty świadczenia oblicza się procentowo wysokość uszczerbku na zdrowiu i wypłaca kwotę proporcjonalną do niego.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here