W okresie rozliczeń z urzędem skarbowym pojawia się wiele pytań. Jednym z nich jest, to kiedy emeryci i renciści muszą rozliczać się z fiskusem i na jakich zasadach. Okazuje się, że jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Wszystko zależy od tego, czy emeryt lub rencista nadal jest aktywny zawodowo, czy też jego jedynym źródłem utrzymania są świadczenia pobrane z ZUS.

Kiedy emeryt i rencista nie muszą rozliczać się z fiskusem?

Emeryt/rencista, który w zeszłym roku nie miał żadnych innych dochodów poza świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie jest zobowiązany do rozliczania się z fiskusem. Za niego zrobi to ZUS lub KRUS przesyłając wypełniony formularz PIT- 40A./11A. Dokumenty te zawierają informacje o kwocie naliczonego podatku oraz dochodzie, jaki się uzyskało w poprzednim roku z tytułu otrzymywanych świadczeń.

Warto jednak zaznaczyć, że emeryci i renciści mogą samodzielnie rozliczyć się z fiskusem, nawet jeśli otrzymują tylko rentę/emeryturę. W takich sytuacjach PIT – 40A lub PIT – 11A służy jako podstawowa do rozliczenia, które dokumentuje się na formularzach PIT-36 lub PIT – 37. Na samodzielne złożenie zeznania za poprzedni rok decyduje się coraz więcej seniorów. Wynika to z tego, że umożliwia to otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku, a także pozwala skorzystać z przywilejów i ulg.

Kiedy emeryt i rencista muszą rozliczać się z fiskusem?

Obowiązek rozliczania rocznego w stosunku do emerytów i rencistów powstaje, gdy:

  • W poprzednim roku podatkowym mieli oni inne dochody/przychody poza świadczeniami wypłacanymi z ZUS np. podejmowali pracę zarobkową;
  • Chcąc skorzystać z przywilejów i ulg podatkowych, m.in. ulgi rehabilitacyjnej, na dzieci, IKZE, darowizny, internetowej, możliwości rozliczenia ze współmałżonkiem,
  • Dochody (w tym świadczenia emerytalne i rentowe) dokonywane są ze źródeł zagranicznych.

Tu warto jednak zaznaczyć, że kiedy emeryt i rencista chce jedynie przekazać 1% podatku na rzecz OPP (organizacji pożytku publicznego), to nie musi składać zeznania rocznego, wystarczy specjalne oświadczenie tzw. PIT- OP. Jest ono przeznaczone dla emerytów i rencistów korzystających z PIT od ZUS.

Co to jest i kto otrzyma PIT 11A?

PIT 11A jest drukiem informującym o świadczeniach wypłacanych przez ZUS i KRUS takich jak renty, emerytury, zasiłki pieniężne. Oznacza to, że PIT 11-A otrzymać może nie tylko emeryt czy rencista, ale także i przedsiębiorca. PIT od ZUS dla przedsiębiorców zostanie wysłany, jeśli w poprzednim roku podatkowym otrzymało się:

  • świadczenia z ubezpieczenia chorobowego (np. zasiłek chorobowy lub macierzyński),
  • świadczenie należne po osobie zmarłej tzw. zasiłek pogrzebowy
  • alimenty potrącone ze świadczeń wypłacanych przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie ugody lub wyroku sądu.

W dokumencie zawarte będą przychody za poprzedni rok oraz pobierane przez organ wypłacający świadczenia – zaliczki na podatek i składki zdrowotne.

Co to jest i dla kogo PIT 40A jest obowiązujący?

Emeryt/rencista może od ZUS/KRUS otrzymać też PIT-40A. Jest on rocznym obliczeniem podatku. Otrzymują go renciści i emeryci, którzy nie otrzymują zasiłku pieniężnego wypłacanego z ubezpieczenia społecznego. Rozliczenie na tym druku trafi też do osób korzystających z zasiłku przedemerytalnego lub innych świadczeń w tym wymiarze, zasiłku nauczycielskiego, renty socjalnej, świadczenia kompensacyjnego. PIT – 40A otrzymuje się na jednym formularzu z PIT – 11 A.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here