Bardzo często sprawy rodzinne określa się jako te najbardziej wymagające, z pewnością ze względu na to, że dotyczą więzi, rodzinnych, relacji między najbliższymi oraz całej palety emocji towarzyszących temu rodzajowi spraw. Dlatego stojąc przed koniecznością uporządkowania spraw rodzinnych, chcielibyśmy skorzystać z pomocy takiego prawnika z Rzeszowa, którego cechuje odpowiednia wrażliwość, takiego, który będzie legitymował się doświadczeniem w tego rodzaju sprawach oraz takiego, który będzie w stanie zaproponować nam najbardziej korzystne rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

Wszystko, co związane z małżeństwem, separacją, rozwodem oraz opieką nad dziećmi

Trudno o coś bardziej związanego z tematem rodziny, niż sytuacja, w której współmałżonkowie nie widzą już możliwości kontynuowania swojego związku małżeńskiego. W takim przypadku prawnik, po przeprowadzeniu rozmowy ze swoim Klientem, sformułuje w jego imieniu pozew rozwodowy. Pomoc kancelarii w tego rodzaju sprawach, polega oczywiście na przeprowadzeniu Klienta przez całe postępowanie sądowe, kończące się rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód. Oczywiście, sprawa robi się bardziej skomplikowana, jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci i nie mogą dojść do porozumienia w zakresie sprawowania opieki nad nimi. W takim przypadku pozew rozwodowy powinien zawierać także wniosek o ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, wniosek o uregulowanie kontaktów, wniosek dotyczący władzy rodzicielskiej. Do ustalenia pozostaje także często obowiązek alimentacyjny rodzica, z którym dzieci nie będą mieszkać stale. Małżeństwo może zostać rozwiązane przez rozwód z orzekaniem o winie bądź na tzw. zgodny wniosek storn – bez orzekania o winie. W przypadku, kiedy trzeba ustalić, który z małżonków ponosi wyłączną winę w rozpadzie małżeństwa, koniecznym będzie przeprowadzenie szeregu dowodów w celu wykazania tej kwestii. Konsekwencją sprawy rozwodowej, pozostaje podział majątku stron, który często również bywa problematyczny. Kancelaria prawna w Rzeszowie oczywiście udziela pomocy w wyżej opisanych kwestiach.

Kwestie ubezwłasnowolnienia

Są to sprawy, które są inicjowane w przypadku, kiedy dana osoba częściowo lub też całkowicie nie jest w stanie sama funkcjonować, nie jest w stanie sama kierować swoim postępowaniem, sama o sobie decydować. Zazwyczaj dotyczy to osób cierpiących na choroby psychicznie lub innego rodzaju zaburzenia, problem dotyka także osób uzależnionych od alkoholu lub innych używek i zniewoleń, dotkniętych demencją. Bardzo często podjęcie decyzji w kierunku uzyskania orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu członka rodziny budzi wiele kontrowersji, emocji. Sprawy rodzinne zazwyczaj są skomplikowane, zawsze przepełniają je emocje – dotyczą przecież najbardziej bliskiej nam sfery. Dlatego ważne jest, by wybrać profesjonalną kancelarię, na prawników której będzie można liczyć. Na terenie Rzeszowa funkcjonuje LEGAL.F KANCELARIA Paulina Fiejdasz Radca Prawny. W ofercie tej kancelarii odnajdziemy potrzebne wsparcie w zakresie spraw rodzinnych. Współpracę z kancelarią można rozpocząć od konsultacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here