Obowiązki po sprzedaży pojazdu

Umowa sprzedaży samochodu jest potwierdzeniem zawarcia transakcji. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych fakt zbycia auta należy zgłosić w wydziale komunikacji, w którym zarejestrowany był pojazd oraz w firmie ubezpieczeniowej, w której wykupiona była polisa OC. Przed nowelizacją ustawy w 2012 roku, sprzedający na zgłoszenie zbycia samochodu w powyższych instytucjach miał 30 dni. W 2012 czas na załatwienie formalności został skrócony do 14 dni. Jeśli chodzi o wydział komunikacji, to zgłoszenia sprzedaży powinien dokonywać osobiście sprzedający lub osoba, która posiada stosowne pełnomocnictwo. W przypadku firm ubezpieczeniowych przekazywanie informacji o zbyciu pojazdu jest łatwiejsze i możliwe do zrobienia na kilka sposobów. Sprzedający może więc odwiedzić agenta ubezpieczeniowego osobiście lub przesłać kserokopię umowy na adres firmy ubezpieczeniowej za pomocą poczty tradycyjnej bądź mailowej.

Dlaczego trzeba zgłaszać sprzedaż

Zgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji jest istotne, ponieważ pozwala uniknąć niepotrzebnych problemów. Problemy te mogą pojawić się, gdy nowy właściciel pojazdu przy jego użyciu wejdzie w konflikt z prawem. Wszelkie mandaty karne za wykroczenia drogowe zostaną przesłane na adres ostatniego właściciela, który widnieje w bazie danych wydziału komunikacji. W takiej sytuacji sprzedający będzie musiał składać wyjaśnienia i wskazać nowego właściciela. Wyjaśnienie tego rodzaju spraw może być dosyć trudne, zwłaszcza w sytuacji, gdy do złamania przepisów dojdzie poza granicami kraju. Podczas zakupu warto skontrolować za pomocą kalkulatora paliwa ile ono wynosi i czy faktycznie takie powinno być.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu w firmie ubezpieczeniowej

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu w firmie ubezpieczeniowej jest równie ważne, zwłaszcza w sytuacji, gdy nabywca spowoduje szkodę kupionym samochodem. Jeśli sprzedający nie przesłał umowy ks może dojść do sytuacji, że szkoda zostanie zapisana na jego konto i wszelka dokumentacja trafi na jego adres. Warto również pamiętać, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, firma ubezpieczeniowa ma prawo żądać od sprzedającego zapłaty składki nie do dnia zbycia, ale do dnia dokonania zgłoszenia tego faktu. Dostarczenia umowy sprzedaży ubezpieczonego samochodu do firmy ubezpieczeniowej powoduje także, że do sprzedającego nie będą wysyłane propozycje odnowienia polisy, gdy będzie zbliżał się termin jej wygaśnięcia.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here