Wiele młodych osób często dopisuje do dowodu rejestracyjnego swojego samochodu współwłaściciela. Robią to, aby móc korzystać ze zniżek wypracowanych przez kierowcę z dłuższym stażem. Często jednak nie zdają sobie sprawy jakie prawa ma współwłaściciel samochodu.

Czy współwłaściciel ma prawo samodzielnie zarejestrować samochód?

W przypadku gdy pojazd jest własnością kilku osób, aby dokonać jego rejestracji w urzędzie muszą stawić się wszyscy jego współwłaściciele. Wymóg ten można jednak obejść w prosty sposób. Jeżeli z jakichś powodów zależy nam na tym, aby sprawę załatwić samemu niezbędne będzie uzyskanie od wszystkich pozostałych współwłaścicieli pełnomocnictw na piśmie. Trzeba pamiętać także o tym, że jeżeli podstawą zakupu auta była umowa kupna-sprzedaży współwłaściciele po rejestracji pojazdu powinni stawić się w urzędzie skarbowym w celu opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Czy współwłaściciel ma prawo do samodzielnego wyrejestrowania pojazdu?

Podobnie jak w przypadku rejestracji także i do wyrejestrowania pojazdu niezbędna jest obecność w urzędzie albo wszystkich współwłaścicieli albo jedynie jednego z nich. Musi być on jednak w posiadaniu pisemnych pełnomocnictw pozostałych osób posiadających udziały własności samochodu.

Czy współwłaściciel ma prawo do samodzielnej sprzedaży samochodu?

Współwłaściciel może dowolnie rozporządzać jedynie swoim udziałem w pojeździe. Wynika stąd, że nie ma on możliwości zbycia pojazdu bez wiedzy i zgody pozostałych udziałowców. Aby kupujący stał się właścicielem całego pojazdu a nie jedynie udziału w nim w umowie jako stronę sprzedającą konieczne będzie oznaczenie wszystkich współwłaścicieli. Umowa powinna zawierać podpisy wszystkich właścicieli pojazdu. Od reguły tej istnieje jednak wyjątek. Jeżeli auto jest własnością małżonków może zostać ono sprzedane jedynie przez jednego z nich. W takim przypadku nie jest wymagana zgoda współmałżonka.

Jak widać oprócz oczywistej zalety współwłasności samochodu, jaką jest możliwość skorzystania z korzystniejszej ceny ubezpieczenia, wiąże się ona również z ograniczeniami. Co więcej w przypadku gdy jeden ze współwłaścicieli spowoduje wypadek to każdy z pozostałych straci część wypracowanych zniżek na OC i AC. Warto zatem dobrze rozważyć czy wybór takiego rozwiązania będzie korzystny w naszym przypadku.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here