Akcje spółek notowanych na giełdzie mają dynamicznie zmieniającą się wycenę. Nawet w ciągu jednego dnia obserwowane mogą być duże wzrosty, jak i duże spadki.

Inwestorzy giełdowi muszą śledzić nie tylko ruchy cenowe akcji spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale jednocześnie wiedzieć, jakie czynniki mają na nie największy wpływ. Niektóre wydarzenia gospodarcze czy polityczne, jak i te dotyczące samej spółki decydują o tym, czy cena akcji wzrośnie czy spadnie.

Publikacja danych makroekonomicznych

Jednym z czynników wpływających na kurs akcji na giełdzie jest publikacja danych z gospodarki rodzimej i innych, liczących się krajów na arenie międzynarodowej, głównie Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Chin czy Japonii. Dane makroekonomiczne mają wpływ na całą gospodarkę, dlatego automatycznie oddziałują także na poszczególne spółki notowane na giełdzie.

Sprawdzaj aktualne wydarzenia: kalendarz ekonomiczny XTB

Takie wydarzenia więc jak publikacja danych dotyczących aktualnej wysokości głównych stóp procentowych w danym kraju, stopy bezrobocia, poziomu inwestycji, a zwłaszcza wysokości Produktu Krajowego Brutto i inflacji muszą wywołać określoną reakcję w postaci zmiany kursu akcji spółek na GPW.

Kiedy więc np. w Polsce Rada Polityki Pieniężnej działająca przy Narodowym Banku Polskim ogłasza spadek głównych stóp procentowych i ich utrzymywanie wciąż na niskim poziomie, zachęca to społeczeństwo do pożyczania pieniędzy od banków, z uwagi na korzystne warunki kredytowania. Występuje też silniejszy popyt na wszelkiego rodzaju inwestycje, w tym na kupowanie akcji spółek, a w konsekwencji prowadzi to do wzrostu cen akcji.

Podobnie jest i z inflacją, choć rosnące ceny głównych dóbr konsumpcyjnych w kraju powodują wzrost cen papierów wartościowych, zaś spadek cen, czyli deflacja w kraju powoduje automatyczny trend spadkowy na giełdzie i co za tym idzie spadek wartości walorów.

Największy wpływ na cenę akcji na giełdzie mają wydarzenia oczekiwane, na przykład publikacja wydarzeń gospodarczych. Mogą one doprowadzić do niestabilności rynku, a to musi wpłynąć na kursy giełdowe. Tryb i termin prezentacji najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych można sprawdzić np. w kalendarzu prowadzonym przez dobre biura i domy maklerskie.

Komunikaty ze spółek

Spółki akcyjne, których walory notowane są na giełdzie (więcej informacji o akcjach giełdowych), w pewnych odstępach czasu mogą wydawać na rynku komunikaty. Nigdy nie wiadomo, kiedy się one pojawią, ponieważ tworzone są doraźnie, jeśli coś się dzieje w spółce. Inwestorzy obecni i potencjalni mogą być informowani o zaciągniętych i spłaconych pożyczkach, otwarciu spółki na zagranicę, czy też o nowych kontraktach, jakie spółka zawarła. Pozytywne dane wzmacniają pozycję spółki na giełdzie, a jej walory zyskują na wartości.

Kondycja rynku i sektora

Wydarzenia w gospodarce i w spółce akcyjnej nie są jedynymi czynnikami, które wpłyną na kurs akcji na GPW. Ma również znaczenie sytuacja na zewnątrz – na rynku i w sektorze, w którym funkcjonuje dana spółka. Ogólnie, gdy światowa gospodarka pozostaje w dobrej kondycji, na giełdzie panuje hossa, a ceny większości akcji rosną. Sytuacja finansowa spółek akcyjnych ma wówczas mniejsze znaczenie.

Tak samo jest w przypadku pojedynczych sektorów rynku, które mogą się umacniać lub tracić na wartości. Akcje spółek z sektora budowlanego mogą rosnąć, gdy budownictwo mieszkaniowe i komercyjne ma się dobrze. Jednak bankructwa deweloperów, nagły spadek popytu na nieruchomości mieszkalne to wydarzenia, które spowodują spadek cen akcji na rynku budowlanym.

Wypłata dywidendy

Spółki akcyjne mogą dzielić się ze swoimi akcjonariuszami – inwestorami będącymi posiadaczami ich akcji, wypracowanym w danym czasie zyskiem. Wypłacają więc wówczas dywidendy. Wydarzenie to ma wpływ na wycenę akcji danej spółki. Skoro wypłaca zyski inwestorom, musi znajdować się w całkiem dobrej kondycji finansowej – rozwija się i ma duże perspektywy wzrostu. Dlatego takie działanie ze strony spółki wzmocni wycenę jej akcji.

Jak widać jest wiele wydarzeń, które mają wpływ na wycenę akcji spółek notowanych na giełdzie. Trzeba je śledzić i prawidłowo na nie reagować, aby inwestor mógł zarabiać na grze na GPW.

Artykuł tygodnia: Sprawdź jak zostać maklerem giełdowym!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here