RODO – Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (lub: GDPR – General Data Protection Regulation) weszło w życie i obowiązuje w krajach Unii Europejskiej od dn. 25 maja 2018 r. Ratio legis rozporządzenia to jednolite uregulowanie kwestii ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, swoboda w przepływie danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, a także kontrola tego gdzie dane się znajdują, możliwość ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) oraz obowiązek informacji w przypadku ataku hakerskiego na dane firmy. Przepisy te mają też na celu zapewnienie informacji o tym w jaki sposób dane są przetwarzane, zapewnienie prywatności i kontroli nad tym gdzie dane się znajdują i w jaki sposób są wykorzystywane. Każdy podmiot powinien mieć poczucie, że dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, w dodatku są one zbierane w określonym celu i ograniczone do tego co niezbędne. Danych nie można wykorzystywać bez zgody podmiotu, w dodatku to firma przetwarzająca dane jest obowiązana do wykazania, ze zgoda na ich przetwarzanie została udzielona w sposób: dobrowolny, konkretny, świadomy i specyficzny, a wycofanie jej powinno być łatwe.

Rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany oraz do danych osobowych stanowiących część zbioru danych. Oznacza to, że dotyczy to relacji pomiędzy jednostką podmiotu przetwarzającego dane (administratorem), a osobą fizyczną przebywającą na terenie UE, o ile czynności przetwarzania są związane z:

  • oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, niezależnie od tego czy wymaga się od nich zapłaty,
  • monitorowaniem zachowania tych osób.

Zgodnie z rozporządzeniem, z zakresu zastosowania rozporządzenia wyłączono:

  • działalność nieobjętą zakresem prawa Unii Europejskiej,
  • państwa członkowskie w ramach działań dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (zob. tytuł V, rozdział II – Traktat o UE),
  • osoby fizyczne w działaniach o czysto osobistym lub domowym charakterze,
  • właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w
  • tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here