Dostępność wody pitnej w miejscu pracy to jeden z podstawowych warunków, jakie powinien zapewnić pracodawca, by pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki. Pracodawca jest zobligowany do udostępnienia wody do picia dla osób zatrudnionych. Kwestię odpowiednich warunków pracy, w tym dostępności wody regulują w Polsce przepisy BHP. Woda dla pracowników – co trzeba wiedzieć?

Co mówią przepisy? Woda w pracy

Kwestię wody zdatnej do picia w pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia swoim pracownikom wody pitnej. Należy pamiętać, że szczególnie w okresie letnim lub wykonywania obowiązków w szczególnych warunkach zapotrzebowanie na wodę pitną może się zwiększać. Ponadto w warunkach szczególnie uciążliwych pracownicy powinni mieć dostęp do napojów innych niż woda.

Zasady wydawania wody i napojów bogatych w sole mineralne

Miejsce z udostępnioną wodą pitną musi znajdować się nie dalej niż 75 metrów od stanowiska pracy, a pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki sanitarne do pobierania wody czy spożywania posiłku. Woda pitna powinna być udostępniona pracownikom bez dodatkowych opłat i w ilościach zaspokajających zapotrzebowanie pracowników. Szczególne warunki pracy zobowiązują pracodawcę do dostarczenia napojów bogatych w sole mineralne i witaminy. Obowiązek ciąży na pracodawcy gdy:

  • na stanowisku pracy, czynniki atmosferyczne sprawiają, że temperatura przekracza 28°C,
  • występuje gorący mikroklimat – wskaźnik obciążenia termicznego powyżej 25°C,
  • występuje zimny mikroklimat – wskaźnik siły chłodzącej powietrza powyżej 1000,
  • podczas pracy na otwartej przestrzeni poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
  • pracownik wykonuje pracę fizyczną związaną z wydatkiem energetycznym powyżej 1000 kcal (kobiety) i 1500 kcal (mężczyźni).

Jaka woda dla pracowników?

Kluczowy termin to „woda zdatna do picia”, a więc spełniająca wymogi w aktach prawnych poza ustawą BHP i uwzględniająca czynniki bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. W praktyce pracodawcy decydują się na sprawdzonych dostawców wody butelkowanej lub w dystrybutorach. To wygodny, praktyczny i bezpieczny sposób zaopatrzenia zakładu pracy w odpowiednie ilości wody pitnej.

Dostawa wody powinna odbywać się regularnie, tak by nie dopuszczać do braków, a dostęp nie powinien być w żaden sposób limitowany. Podczas zamawiania wody dla pracowników należy wziąć pod uwagę poziom nasycenia dwutlenkiem węgla – pracodawca nie powinien zapewniać wyłącznie wody gazowanej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here