W naszym kraju aż 3 miliony mieszkańców ma status osoby niepełnosprawnej. Są to często osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które każdego dnia mierzą się z wieloma trudnościami. W obszarze nauk pedagogicznych istnieje jedna gałąź skupiająca się tylko i wyłącznie na pracy z ludźmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a jest nią oligofrenopedagogika.

Definicja oligofrenopedagogiki

Oligofrenopedagogika jest to jeden z działów pedagogiki specjalnej. Termin ten wywodzi się od greckiego oligos (pomniejszenie) oraz pher (umysł). Nauka ta skupia się przede wszystkim na przywróceniu jak największego rozwoju oraz sprawności intelektualnej ucznia. Jej głównym działaniem jest rewalidacja. Oligofrenopedagogika to zaplanowany proces, którego wszystkie czynności skierowane są na osobę z niepełnosprawnością.

Główne cele oligofrenopedagogiki

Głównym celem tego działu pedagogiki specjalnej jest przywrócenie osoby z niepełnosprawnością umysłową do jej optymalnego funkcjonowania. Nauka ta ma przede wszystkim:

 • usprawnić najmniej zaburzone funkcje,
 • stymulować i korygować zaburzone funkcje,
 • utrwalić wiadomości oraz umiejętności nabyte podczas nauki w systemie lekcyjnym,
 • rozwinąć koordynację wzrokowo-ruchową,
 • usprawnić percepcję słuchową,
 • rozwinąć sprawność manualną,
 • usprawnić procesy myślenia i zapamiętywania,
 • rozwinąć zdolność koncentracji uwagi,
 • usprawnić rozumienie podstawowych pojęć matematycznych,
 • kształcić systematyczność oraz wytrwałość w działaniu,
 • kształcić odporność emocjonalną na porażki,
 • kształtować pozytywną samoocenę.

Metody pracy z dziećmi o niepełnosprawności umysłowej

Oligofrenopedagogika wykorzystuje różne techniki nauki. Wśród popularnych metod można wymienić między innym metodę nauczania funkcjonalnego. Opiera się ona na uczeniu poprzez codzienne czynności. Inną metodą jest niedyrektywna terapia zabawowa, która mobilizuje do podejmowania decyzji i pokonywania trudności. Podczas niej to dziecko wybiera dowolną zabawę. W edukacji specjalnej stosuje się też zabawy paluszkowe, muzykoterapię czy metodę Knillów, która do stymulacji rozwoju dziecka wykorzystuje zmysł dotyku. Popularna jest też metoda Weroniki Sherborne, czyli specjalny system ćwiczeń czy metoda W.Sherborne koncentrująca się na kontakcie z innymi osobami, komunikacji pozawerbalnej i aspekcie terapeutycznym. Pozostałe metody to stymulacja polisensoryczna czy stymulacja według pór roku.

Komu polecane są studia na kierunku Oligofrenopedagogika?

Studia podyplomowe na tym kierunku dedykowane są absolwentom szkół wyższych, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://wwszip.pl/podyplomowe/oligofrenopedagogika/. Kierunek ten to dobra propozycja dla osób cierpliwych i empatycznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here